Image 01

Bảng Giá

Bảng giá

Trọn gói đ/m²

120,000

Công trình dân dụng

 • 150,000

  Bar, cafe, nhà hàng
  Công trình dưới 120m²

 • 99,000

  Sân vườn, Cảnh quan
  Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc, Nội thất
Kết cấu, M&E
Hồ sơ xin phép xây dựng
Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²

100,000

Công trình dân dụng

 • 130,000

  Bar, cafe, nhà hàng
  Công trình dưới 120m²

 • 99,000

  Sân vườn, Cảnh quan
  Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc
Kết cấu (none: cải tạo)
Hồ sơ xin phép xây dựng
Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²

100,000

Công trình dân dụng

 • 130,000

  Bar, cafe, nhà hàng
  Công trình dưới 120m²

 • 99,000

  Sân vườn, Cảnh quan
  Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ 3D nội thất
M&E
Giám sát tác giả
.

Miễn phí thiết kế

Free

KHI THI CÔNG TRỌN GÓI

 • 3,400,000 - 3,650,000

  Công trình dân dụng
  Cửa hàng

 • 3,500,000 - 3,700,000

  Bar, Cafe, Nhà hàng, Karaoke
  Khách sạn, Resort, Cao ốc

Hầm nhân hệ số 1.7 đến 2.0
Bán hầm nhân 1.5 đến 1.7
Sân thượng, mái hệ số 0.5
*Giá chưa tính cọc, cừ tràm