Image 01

Restaurant and Coffee ( Anh Minh - Đà Nẵng )

RESTAURANT AND COFFEE ( ANH MINH - ĐÀ NẴNG ) - 2017

  • Dự án: Restaurant and Coffee ( Anh Minh - Đà Nẵng )
  • Khách hàng: Restaurant and Coffee
  • Địa chỉ: Nhà hàng và tiệm coffe được triển khai  năm 2017 tại đường Bà Bang Nhãn- Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng  . Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng công ty Thiết Kế Vàng chúng tôi ! 
  • Hạng mục: Thiết Kế Thi Công , Giám Sát
  • Năm triển khai: 2017

Danh mục dự án

Dự án liên quan